PO -numrets (purchase order) beställning/ändring

Instruktioner för att fylla i blanketten

PO -numret bör beställas/ändras minst en vecka innan önskat datum.

Beställningsnumret kan vara giltigt under en obegränsad tid eller för en viss tid, då säsongen kan vara ett år, ett halvår eller ett kvartal.

PO-numret trycks på framsidan av fakturan vid raden ”Er beställning”. I samband med PO numret kan även ”kostnadsställe” tilläggas, denna information trycks på raden ”Kostnadsställe”.

Vi behandlar din beställning så fort som möjligt.

För mer information kontakta Postis företagskundtjänst, tel. 0200 75000 eller epost foretagskundtjanst@posti.com

Datum
Företagsinformation
Företagsnamn
FO-nummer
Kundnummer
Kontaktperson
Telefonnummer
E-post
PO-nummerinformation
Faktureringsadress
PO-nummer
Kostnadställe
Giltighetstid
Markera giltighetstid av PO-numret börjar-slutar, t.ex. , 1.7.2015 - 31.12.2015.
PO-numret kan ej träda i kraft retroaktivt.
Mer information
T.ex. om ändringen avser mer än en faktureringsadress/beställningsnummer.