Förändring 2015

Prisförändringar

Den långsamma ekonomiska tillväxten försvagar företagens konkurrenskraft och konsumenternas köpkraft ytterligare. Finland befinner sig i en lågkonjunktur för det fjärde året i rad.

Förändringen av konsumentbeteende påskyndar brytningstiden för postbranschen, där traditionell post ersätts med elektronisk kommunikation. Volymerna minskar särskilt inom adresserade försändelser - brev och tidningar.

Vi försöker dämpa ökningen av enhetskostnaderna som föranleds av den minskade volymen i första hand genom en kontinuerlig effektivisering av produktionen, genom att införa ny teknik och andra strukturella förnyelser

Vi siktar även mot prisstabilitet med olika program för att effektivisera verksamheten. Målet för effektiviseringsprogrammet på 100 miljoner euro som startade våren 2013 nåddes före tidsschemat. Ett nytt effektiviseringsprogram för åren 2015 och 2016 har startat. Programmets mål är att uppnå kostnadsbesparingar på 75 miljoner euro.

De viktigaste prisändringarna

 

Tjänst

Prisändring %

Priority-brev

12

Economy-brev

4

Press Pro 1

6,5

Press Pro 2

3,8

Transporttjänster

3,2

Kunddirekt

1,9

 

 

 

Brevtjänsterna

Brevvolymerna sjunker hos kunder av alla storlekar. Volymminskningen inom pappersbrev påskyndas av bl.a. elektronisk fakturering - redan nu skickas varannan faktura elektroniskt. Volymen bedöms sjunka fram till 2020 med 40-50 % från nuläget. Vi har reagerat på volymminskningen genom att särskilt effektivisera produktionen inom postning av brevförsändelser som ska utdelas den andra vardagen. Tack vare dessa åtgärder kan vi bevara en måttligare och jämnare prisutveckling inom Economy-brev. Vi försöker svara upp mot de ändrade kundbehoven genom att utveckla elektroniska tjänster (Netposti) som vi erbjuder kunderna som ett kostnadseffektivt alternativ till

Brevförsändelser (inrikes och utrikes)

 • Priority-brev 12 %
 • Economy-brev 4 %
 • Inrikes Prissättningstjänst-brev 8 %
 • Maxistorlek, inrikes och utrikes 15 %
 • Småförsändelse 4 %

Värdeförsändelser (inrikes och utrikes)

 • Rekommenderat brev 15 %, endast till den lägre viktnivån
 • Brev med mottagningsbevis 4 %, endast till den lägre viktnivån
 • Assurerad försändelse 4 %, endast till den lägre viktnivån
 • Nya områden Europa och Övriga världen

Mottagningstjänster 6 %

Övriga tjänster

 • Express 11 %
  • Lördagsutdelning 11 %
 • Kundretur 4 %
 • Svarsförsändelse 4 %
 • Prissättningstjänstens månadsavgift
  • Användningsavgift 20 €/mån. -> 21,60 €/mån. (8 %)
  • Användningsavgift för info 5 €/mån. -> 5,40 €/mån. (8 %)
 • Tilläggshantering 9 cent/st. -> 9,5 cent/st. (5,5 %)

Tidningstjänsterna

Tidningsvolymerna sjunker kraftigt. Effektiviseringen har särskilt påverkat postning av brevförsändelser som ska utdelas den andra vardagen. Prisutvecklingen i tjänster med två vardagars hastighet är måttlig. Enhetskostnaden för försändelser som levereras fram till nästa dag ökar ytterligare trots effektiveringsåtgärder bl.a. på grund av nattarbete och flygleveranser.

Tidningstjänster i grundutdelningen

 • Press Pro 1 (Dagstidningar och Tidskrifter) 6,5 %
 • Press Pro Närområde (Dagstidning) 6,5 %, dessutom justering av den lokalrabatt som är bunden till tidningens täckningsprocent
 • Press Pro 2 (Dagstidningar och Tidskrifter) 3,8 %
  • minimipriser 4,3 %
 • Press Basic hastighet 01 6 %
 • Press Basic hastighet 02 3,5 %
 • Buntförsändelse 1 6 %
 • Buntförsändelse 2 3,5 %
 • Press Pro-tjänsternas ändringsavgifter ca 3 %
 • Oadresserad tidning - priserna förblir oförändrade fram till 28.2.2015. Oadresserade tjänster förnyas 1.3.2015

Direktmarknadsföringstjänsterna

Den elektroniska formen för försändelser inom reklamutdelning fortsätter och volymen för Kunddirekt sjunker. Vi vill se till att trycksakerna hålls konkurrenskraftiga och vårt mål är att tryckt kommunikation ska användas så mycket som möjligt även under kommande år.

Vi försöker dämpa ökningen av enhetskostnaderna som föranleds av den minskade volymen i första hand genom en kontinuerlig effektivisering av produktionen, genom att införa ny teknik och andra strukturella förnyelser. Med hjälp av effektiveringsåtgärderna har vi särskilt kunnat påverka försändelser som utdelas den andra vardagen.

 • Listpriserna för Kunddirekt höjs med en inflationshöjning på 1,9 %
 • Hemdirekts serviceutbud förnyas helt 1.3.2015.
 • Nuvarande tjänster och priser används fram till 28.2.2015
 • Informationstjänst ca 2 % (0,96 €/st. -> 0,98 €/st.)
 • Priserna för konsument- och företagsmålgrupperna ändras inte
 • Rabatterad grundavgift när konsumentmålgrupper beställs i Kontakt som självbetjäning (300 € -> 200 €)
 • Rabatterad grundavgift när företagsmålgrupper beställs i Kontakt som självbetjäning (200 € -> 100 €)
 • Priserna i DMmessage-tjänsten justeras på grund av ändrade utdelningspriser

Transporttjänsterna

Prisändringarna bygger på tillväxt i arbetskrafts-, material- och transportkostnader. Bränsleprisutvecklingen kompenseras med ett bränsletillägg som varierar varje månad. Inom frakttjänster baseras ändringarna på realiserade kostnadsändringar, varav den största andelen kan konstateras i Kostnadsindexet för lastbilstrafik.

Priserna för paket- och frakttjänsterna stiger med i genomsnitt 3,2 %