Tillfällig flyttning och tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

Gör tillfällig flyttning och tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

Om du vill få din post utdelad på någon annan än den permanenta adressen, kan du beställa tjänsten tidsbestämd eftersändning av postförsändelser.
Din post eftersänds då till önskad adress, till exempel till sommarstugan, under den period du har beställt. Efter periodens slut styrs postförsändelserna automatiskt till din permanenta adress igen.

Tidsbestämd eftersändningstjänst bör beställas senast en vecka innan tjänsten ska träda i kraft. Tjänsten är avgiftsbelagd.

» Prislista

När du flyttar utomlands för en viss tid eftersänder Posten dina vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser på upp till 250 gram till adressen i utlandet.

Anmäla tidsbestämd flyttning och beställa tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

Anmälningarna kan göras på webben, per telefon eller på posten med blankett.

» Gör flyttanmälan på internet

Du kan logga in i tjänsten med dina webbankkoder, Postens behörighetskod eller med ett chipförsett id-kort.

Mer information om hur du gör en flyttanmälan finns på tjänstens ingångssida.

» Ingångssida till flyttanmälan