Flyttanmälan

Lämna din flyttanmälan eller beställning på poststyrningstjänst i god tid så får du posten till rätt adress från önskat datum.

Du kan göra din flyttanmälan till Posten och/eller magistraten.

Du kan göra en anmälan för dig själv och dina familjemedlemmar som flyttar på samma gång på internet eller per telefon.

På internet

En flyttanmälan till magistraten och Posten görs i Postens webbtjänst, där du även kan uppdatera dina övriga kontaktuppgifter till Posten.

Du kan logga in i tjänsten med dina webbankkoder, Postens behörighetskod eller med ett chipförsett id-kort.

» Gör en flyttanmälan och uppdatera dina kontaktuppgifter

Per telefon

Per telefon kan du göra flyttanmälan på numret 0295 535 536 (lna/msa) må–fr kl. 8–16. Kötiden är avgiftsbelagd.

En flyttning från Finland till utlandet och från utlandet till Finland ska du anmäla på internet eller med blankett.

Med blankett

Blanketten finns på Posten och hos magistraten.

» Lägen och öppettider för Postens serviceställen
» Adresser och öppettider för magistraterna
» Flytta utomlands

Adressändring för företag

Beställningar av adressändring, poststyrningstjänster och adressanmälan för företag och organisationer kan göras i Postens webbtjänst:

» Adressändring för företag

Bra att veta

Organisationer som får dina uppdaterade adressuppgifter automatiskt:
» via Posten
» via Befolknings-
registercentralen